Avaleht

Lõbus lühike video isale kingituse valmistamisest. Narva lasteaed Sädemeke, rühm “Elevandipoeg”, 14.11.21

Õpetaja Elyanna

Video “Kingitus isale”

https://youtu.be/TXPPdsaA_YA

LAK-õppe raames “Elevadipoeg”  rühma lapsed  loodud multifilmi „Kakuke“.

multifilmi saab vaadata siin: https://youtu.be/hsQyPAmNp1w

Sündmuse jälgimise või osalemise link: https://elyanna.blog/blog/

 

 

 

 

 

Koroonaviiruse leviku tõkestamise juhend lasteaedadele 28.08.2020 

 

 

Austatud lastevanemad
Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra (vanema osa) tasumisest lastevanemad, kes:

 • ei kasutanud eriolukorra kehtivuse ajal koolieelse lasteasutuse teenust (vanema osa tasumisest vabastatakse proportsionaalselt päevade arvule kuus, kui koolieelse lasteasutuse teenust ei ole kasutatud) või
 • on saadetud osaliselt tasustatud või tasustamata puhkusele või
 • eriolukorra kehtivuse ajal kaotanud töö või
 • väikeettevõtjana ei saa eriolukorra tõttu tegutseda või kelle tulu on olulisel määral vähenenud.

Vanema osa tasumisest vabastamiseks peab lapsevanem esitama koolieelse lasteasutuse direktorile avalduse. Koolieelse lasteasutuse direktor hindab esitatud avalduse põhjendatust ning edastab avalduse koos oma kommentaariga Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale, kes avaldusest lähtuvalt tagastab enammakstud summat või kajastab seda ettemaksena.

LA_avaldus

 

NARVA LINNAVALITSUSE KULTUURIOSAKOND

NARVA LASTEAED SÄDEMEKE

 

 Кризисный план

 

В связи с эпидемией короновируса и для предотвращения передачи инфекции с 18 марта 2020 года в детском саду Sädemeke вводятся следующие меры:

 1. В детском саду работают все группы и время работы не изменяется.
 2. Отменяются все мероприятия внутри детского сада и участие в городских мероприятиях.
 3. Между группами не происходит контакта как в детском саду, так и на прогулке.
 4. Спортивный зал, музыкальный зал, кабинет эстонского языка не используется. Занятия по движению переносятся на улицу, по музыке и эстонскому переносятся в помещения группы.
 5. Ограничивается допуск родителей в здание д/с.  Передача детей организована вне здания (родитель звонит в домофон и передает ребенка, не заходя в помещение, вечером детей забирают с прогулки).
 6. При приеме ребенка в д/с его осматривает педагог, при необходимости измеряет температуру. С признаками простуды, ребенок не принимается.
 7. В случае заболевания ребенка дома, родитель обязан проинформировать администрацию или педагога группы.
 8. Любой человек с признаками болезни не допускается в здание.
 9. Если в здании детского сада выявлено лицо с заболеванием (ребенок или сотрудник), его срочно изолируют, и ситуация организуется в соответствии с рекомендациями Совета по здравоохранению: медсестра сообщает о случившемся родителям и в службу спасения 112. В случае подтверждения факта заболевания вирусом, будет проведена эвакуация с последующей дезинфекцией здания.
 10. В здании д/с проводятся контрольные и профилактические мероприятия. Дезинфекция и режим проветривания соблюдается неукоснительно.
 11. Кризисный план действует до отмены кризисного положения в Эстонии.

 

Галина Голицина
директор

 

Tere tulemast!

Lasteaiast

Koolieelne lasteasutus Sädemeke asub Narvas, aadressil Pähklimäe tänav 5.

Registratsiooninumber 75024411. Koolitusluba nr 3430HTM on välja antud “Koolieelse lasteasutuse seaduse” §12 lõike 5 ja 01.10.2004.a. ministri käskkiri nr. 942 alusel.

Lasteaia asutamise kuupäevaks loetakse 01.08.1980.a. loomise hetkel oli koolieelne asutus struktuurilt lasteaed-sõim № 32.

Koolieelse lasteasutuse hoone on ehitatud tüüpprojekti järgi, milles oli kavandatud 12 rühma: 4 sõimerühma ja 8 aiarühma.

12.04.2000.aastal (kinnitatud Narva Linnavalitsuse otsusega nr.18/2) muudeti asutuse nimetus ning uueks nimeks sai koolieelne lasteasutus Sädemeke.

Koolieelne lasteasutus on koolieelset üldharidust andev õppeasutus, mis on Narva Linnavalitsuse munitsipaalomand.

Suunitlus: Laste kunstilis-esteetiline arendamine.