Saavutused

2018 – 2019 õppeaasta

Larissa Tsõganova

Narva Tareke lasteaias töötav Larissa Tsõganova mõistab, kui oluline on, et ükski laps ei jääks omapäi. Kui 26-aastase tööstaažiga logopeed märkas kahte raske keele- ja kommunikatsioonihäirega noort, lõi ta neile koostöös rühmaõpetajatega individuaalsed arenduskavad ning hoolitses selle eest, et lapsed oleksid aktiivselt kaasatud ülerühmalistesse (näite-)mängudesse. See aitas neil lastel arendada suhtlemisoskust, leida sõbrad ja luua suhtlusring.

Logopeed Larissa kasutab oma õpetustes alati huvitavaid abivahendeid. Ta valmistab need ise looduslikest ja taaskasutatavatest materjalidest. Larissa lõi ka psühhogümnastika elementidega autorimängu „Lõbus perekond“, mis aitab arendada peenmotoorikat, miimikalihaseid, emotsioonide juhtimist ja sidusat kõnet.

Larissa kiidab lapsi ka väikeste edusammude eest ja õpetab neile samas eneseanalüüsi võtteid, et nad saaksid omapäi hääldusharjutusi tehes areneda. Ta ei suru last ette antud raamidesse, vaid lubab tunnis valida tegevusi või mänge. Koostöös muusika- ja liikumisõpetajatega laseb Larissa lastel keeleliselt areneda ka lauldes ja võimeldes. Lisaks kõigele korraldab ta avatud logopeedilisi tunde, kus lapsevanemad näevad, kuidas ise lapse arengule kaasa aidata.

https://www.hm.ee/ru/nominanty-na-premii-uchitel-goda-2019