“Tunnustame ja täname”

Aktiivsete vanemate ja parimate partnerite jaoks korraldatakse üritus „Tunnustame ja täname“ lasteaia juhtkonna poolt üks kord aastas.

2017.-2018.õa.

Marika Abzalon

Jelena Stolnikova

Nadežda Boglova

Svetlana Latõntseva

Julia Živolunova

Jelena Pavlenko

Uljana Aland

Olga Romanchenko

Jekaterina Averko

Inna Fjodorova

Aida Obidina

Marianna Volobujeva

Svetlana Issatšenkova

Natalja Titova

Tatjana Patsanovskaja

Maria Svetlyshenko

Parimad lasteaia partnerid 2017.-2018. õa.:

Ljubov Fomina (Narva Soldino Gümnaasiumi direktor)

Irina Martsinkevitš (Astri Selveri juhataja)