Digitegevus

Tegevuskava

Robootika komplektide kasutamist 2018/2019 õppeaastal

http://lasteaiad.narvakultuur.ee/tareke/wp-content/uploads/2018/05/HITSA_tegevuskava_Tareke-parandustega.docx

Digitehnoloogia

Meedia ja digi-tehnoloogia – vajalikkus, teadmiste-, oskuste- ja silmaringi laiendamine, mõtlemisoskuse arendamine.

Lasteaias on e-tahvlid, digivahendid (fotoaparaat, digikaamera, videokaamera, diktofon, nutitelefon, arvuti, tahvelarvuti, Bee-Botid, Ozobotid, Matatalab).

Bee-Bot põrandarobot on õpetaja abiline ja laste sõber, kes aitab anda ülesandeid ning leida õigeid vastuseid, kasutades õpimatte. Sobib lastele alates kolmandast eluaastast.

Bee-bot robotit on võimalik lõimida järgnevalt:

  • mina ja keskkond – isekoostatud mati kasutamine, kus on loodust, kodu, tegevusi jne käsitlevad pildid;
  • keel ja kõne (ja logopeediline töö)– laps jutustab pildi põhjal ruutudest, kus mesimumm peatub, õpib tähti, lahendab ristsõna, koostab lauset vms;
  • eesti keel, kui teine keel – laps õpib isekoostatud matilt piltide abil uusi sõnu või väljendeid;
  • matemaatika – laps õpib loetama või arvutama mesilast õigetele numbritele suunates;
  • kunst – lapsed loovad ise mesilasele liikumismatte või meisterdavad/kaunistavad riideid;
  • muusika – lapsed õpivad iseloodud mati pealt muusikariistu;
  • liikumine – lapsed teevad võimlemisharjutusi, mida mesimumm näitab isekoostatud mati peal.

Eesmärgid:

Laps…

  • oskab nimetada digi- ja robootikavahendeid;
  • kasutab digivahendeid koos õpetajaga (fotoaparaat, videokaamera, diktofon, nutitelefon, arvuti, tahvelarvuti, Bee-Bot, Ozobot, Matatalab, robootikavahendid);
  • laps teab, et tehiskeskkond on ehitised, kodutehnika, jäätmed, transpordivahendid (jalakäija ohutu liiklemine), turvavarustus, virtuaalkeskkond (lapsed loovad koos õpetajaga digitaalset sisu, väljendavad end loominguliselt kasutades IT võimalusi).

 

Rühm Päikene. Bee Bot õpib tundma värve

 

Rühm Vikerkaar. Tutvumine