Kiusamisest vaba lasteaed

KIUSAMIST VABA LASTEAED

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

 • Sallivus
 • Austus
 • Hoolivus
 • Julgus

Projekt on alguse saanud Taanis 2007. aastal. Selle aluseks on lasteaedades ja algklassides ennetav kiusamisvastane programm „Kiusamisest vabaks,“ milles keskendutakse 3-8 aastastele lastele.

Enamasti on kiusamisevastased tegevused suunatud koolidele, kuid parema, positiivsema ja sõbralikuma koolikeskkonna saavutamiseks on võimalik tegutseda juba varem.

Projekti eesmärgid:

 • Laste vahel on üksteist arvestav ja kaasav kultuur.
 • Lasteaias loodud head suhted laste vahel kanduvad edasi koolikeskkonda.
 • Lasteaiast kooli minnes on lastel pagas, mille abil saada hakkama erinevate sotsiaalsete suhetega koolis.

Projekt toetub neljale põhiväärtusele:

 Sallivus – näha ja aktsepteerida kogu lasterühmas mitmekesisust ning kohelda üksteist võrdsena, mitmekesisuse mõistmine nii üksiku lapse kui rühma tugevdajana.

 • Austus – suhtuda jaatavalt ja hoolivalt rühma kõigisse lastesse, olla kõigi hea sõber, mitmekesisuse omaksvõtmine ning teiste erinevuste ja kommete austamine.
 • Hoolivus – näidata üles huvi, osavõtlikkust, muret ja abivalmidust kõigi laste vastu – nii endast nooremate kui omavanuste vastu.
 • Julgus – jääda endale kindlaks ja seada oma piirid; välja astuda, nähes lapsi teiste piire rikkumas; olla julge ja hea sõber, kes soovib ja on valmis tegutsema õigluse vastu.

Selleks, et lastele edasi anda sotsiaalseid käitumismudeleid on välja töötatud kindel metoodika (kohver), mis sisaldab erinevaid vahendeid lastele ja õpetajale: teemakaardid, õpetaja käsiraamat, massaaźiraamat, plakat, kleepsud ning 5 olulise nõuandega voldik lapsevanematele.

Projekti sümboliks on SÕBER KARU, mis sümboliseerib turvalisust, hellust ja sõprust. Igal lapsel on oma väike sõber karu ja rühmas on ka üks suur sõber karu. SÕBER KARU on lapsele toeks nii koosolekutel kui ka igapäevaelus.

Oluline on, et nii õpetajad, lapsed kui ka lapsevanemad oskaksid märgata kiusamiskäitumist ja ka õigesti tegutseda. Iga konflikt ei ole veel kiusamine. Kiusamine on korduv pahatahtlik käitumine mõne lapse suhtes.

Kiusamise liigid:

 • füüsiline (näit. löömine, tagumine, tõukamine)
 • psühholoogiline (näit. narritamine, nöökimine, negatiivsete hüüdnimedega nimetamine)
 • suhetega seotud (näit. grupist väljaarvamine, tõrjumine)

Kiusatakse neid, kes …

… ei löö vastu.

… on targemad kui teised.

… on lühemad / pikemad kui teised.

… on paksemad / peenemad kui teised.

… on teistest aeglasemad.

… on vaesemad / rikkamad kui teised.

… on lihtsalt teistest erinevad.

IGAÜHEL ON ÕIGUS OLLA ERINEV, KUI TA EI KAHJUSTA TEISI !!

Miks kiusaja kiusab?

 • Tahab tähelepanu saada.
 • Arvamus enesest on liiga hea või liiga halb.
 • Ei oska sõpru leida ega ise sõber olla.
 • Puudub süütunne ja võime mõista teiste tundeid.
 • Tal on lihtsalt igav.

Rollid kiusamismudelis:

 1. Ohver- lapsed, keda kiusatakse.
 2. Kiusajad.
 3. Kaasajooksikud ehk kiusamise assistendid – lapsed, kes lähevad kisajatega kaasa ja assisteerivad nende tegevust.
 4. Passiivsed pealtvaatajad.
 5. Kaitsjad.

Kes on vaikiv enamus ehk kõrvalseisjad?

 Need on lapsed, keda ei kiusata ja kes ise ei kiusa, kuid nad kardavad kiusamise ohvriks langeda. Et hirmust üle saada, tuleb rääkida sõpradega ja usaldatava täiskasvanuga ning koos tegutseda. Just vaikiv enamus saab kiusamist lõpetada! Nende abi ja toetus annab ohvrile tunde – ma ei ole üksi!

Fakt: 85% juhtudest näevad lapsed pealt, kuidas üks laps teist kiusab.

KIUSAMISEST RÄÄKIMINE EI OLE KAEBAMINE – SEE ON ENESE JA TEISTE KAITSMINE !!

Projekti 5 olulist nõuannet vanemale

 1. Julgustage oma lapsi korraldama mängukohtumisi rühma erinevate lastega.
 2. Ärge rääkige negatiivselt lasteaias teistest lastest (või nende vanematest).
 3. Viige sisse seltskondlik sünnipäeva tähistamine.
 4. Julgustage oma last kaitsma sõpru, kes pole võimelised end ise kaitsma.
 5. Olge avatud ja positiivne, kui teised vanemad räägivad oma laste probleemidest.

http://www.kiusamisestvabaks.ee/