Logopeed

Logopeediline töö  kõnehäiretega lastega

Eesmärgiks on:

 • varajane kõnepuuete avastamine;
 • kõne korrektsioon – häälikuseade, kõnearendus ja koolivalmiduse kujunemise toetamine.

Logopeedi töö korraldus:

 • õppeaasta algul (september) viib logopeed aiarühmades läbi iga-aastase laste kõne uurimise;
 • uuringu tulemustest lähtuvalt moodustab logopeed kõneravi vajavate laste nimekirja;
 • logopeed teavitab (hiljemalt 10.septembril) direktorit, rühma õpetajaid, muusika-ja liikumisõpetajat kõneravi vajavatest lastest;
 • kõik vajavad logopeedilist abi lapsed sisestatakse EHIS´se;
 • logopeed moodustab kõneravi saavate laste grupi ning koostab kõneravi saavatele lastele individuaalse tööplaani; individuaalne tööplaan fikseeritakse ELIIS´is;
 • kõnekaardid ja kõnearengukaardid sisustatakse vanuste järgi ELIIS´is;
 • logopeedi töö lastega toimub individuaal- või alarühmatundidena;
 • logopeed hindab kaks korda aastas – sügisel ja kevadel – koolieelikute arengut;
 • õppeaasta lõpuks (01.08.) koostab logopeed oma valdkonna õppeaasta töö analüüsi;
 • logopeed koostab vajadusel kõne iseloomustuse koolipikendust taotlevale lapsele;
 • koostöös rühmaõpetajatega koostatakse kõneravi tundide toimumise ajagraafik.
 • logopeed teeb tihedat koostööd muusika-, eesti keele- ja liikumisõpetajaga lapse kõne parenemiseks (õige füsioloogilise ja kõnehingamise vormistamiseks);
 • logopeed annab vajadusel lapsevanematele informatsiooni lapse kõne arengu kohta tagades lapsevanema soovil saadud informatsiooni konfidentsiaalsuse;
 • logopeed nõustab lapsevanemaid individuaalselt eelnevalt kokkulepitud ajal ja edastab vajadusel kõneravi efektiivsemaks toimimiseks vastava harjutusvara.

Larissa Tsõganova on lasteaia logopeed suure pedagoogilise staažiga. Ta töötab lasteaias Tareke alates 2012.а.

Mõned pedagoogi metoodilised käsitlused on avaldatud rahvusvahelistel pedagoogilistel veebilehtedel:

 1. https://infourok.ru/igraviktorina-dlya-doshkolnikov-let-igraem-vmeste-s-klabushem-1803099.html
 2. https://infourok.ru/integrirovannaya-deyatelnost-v-gostyah-u-skazki-gusilebedi-podgotovitelnaya-gruppa-1623834.html
 3. https://videouroki.net/razrabotki/dien-rodnogho-iazyka.html
 4. https://videouroki.net/razrabotki/razvliechieniie-viktorina-nublik-spasatiel.html
 5. https://www.narva.ut.ee/sites/default/files/nc/2.larissa_tsoganova_jelena_rovnjakova.pdf