Rühm JÄNKUD


ruhm-jankud

Sõimerühm JÄNKUD
1 – 3 aastat
Valentina Arkhireeva – õpetaja
Žanna Oreškova – abiõpetaja
Inna Simonovskaja – õpetaja abi


RÜHMA PÄEVAKAVA
2016 – 2017 õppeaasta

Päevarežiim võib muutuda sõltuvalt aastaajast

6.00 – 8.10 Laste vastuvõtt. Individuaalne õppemängu tegevus.
8.10 – 9.00 Ettevalmistus hommikusöögiks. Hommikusöök.
9.00 – 10.20 Õppemängu tegevus.
10.20 – 11.20 Jalutuskäik.
11.20 – 12.20 Ettevalmistus lõunasöögiks. Lõunasöök
12.20 – 14.40 Puhkamine, päevane uneaeg.
14.40 – 15.10 Äratus. Karastus.
15.10 – 15.40 Individuaalne õppemängu tegevus.
15.40 – 16.20 Õhtuooteks ettevalmistamine. Õhtuoode.
16.20 – 17.00 Mänguline tegevus õues.
17.00 -18.00 Mängud. Laste koju äraminek.

KASVATUSTEGEVUSE NÄDALAPLAAN
2016-2017 õppeaasta