Rühm MÕMMID


ruhm-mommid

Sõimerühm  MÕMMID
2 – 3 aastat

Svetlana Gudz – õpetaja

Anna Gusseinova – õpetaja abi õpetaja  kohustustes

Tatjana Hohlatšova – õpetaja abi

 

RÜHMA PÄEVAKAVA
2020 – 2021 õppeaasta

Päevarežiim võib muutuda sõltuvalt aastaajast

7.00-8.00 Laste vastuvõtt. Individualne õppemängu tegevus.
8.05-8.10

8.10 – 9.00

Võimlemine.

Hommikusöök.

9.00-10.20

10.20 – 11.40

Õppemängu tegevus.

Jalutuskäik.

11.40-12.40 Lõunasöök
12.40-14.45 Vaikne tund.
14.45-15.10  Karastamine.
15.10-15.40  Individualne õppemängu tegevus.
15.40-1620 Õhtuoode.
1620-18.00 Mängud. Õhtused tegevused.