Rühm MÕMMID


ruhm-mommid

Sõimerühm  MÕMMID
1 – 2 aastat

Svetlana Gudz – õpetaja

Anna Gusseinova – õpetaja abi õpetaja  kohustustes

Tatjana Hohlatšova – õpetaja abi

 

RÜHMA PÄEVAKAVA
2019 – 2020 õppeaasta

Päevarežiim võib muutuda sõltuvalt aastaajast

7.00-8.10 Laste vastuvõtt. Individualne õppemängu tegevus.
8.10-9.00 Hommikusöök.
9.00-11.10 Õppemängu tegevus. Jalutuskäik.
11.10-12.20 Lõunasöök
12.20-14.50 Puhkamine, päevane uneaeg.
14.50-15.10 Äratus. Karastus.
15.10-15.30 Rühma-ja individualne õppemängu tegevus.
15.30-16.10 Õhtuoode.
16.10-18.00 Mängud. Laste koju äraminek.