Rühm KASTETILK


 Sõimerühm KASTETILK  

2 – 3 aastat
Julia Kargu– õpetaja

Tšernova Irina – õpetaja abi õpetaja kohustustes

Inna Kolodjko– õpetaja abi

RÜHMA ERIPÄRAD – õuesõppe, Djeneši plokid, bee-botid


RÜHMA PÄEVAKAVA
2021 – 2022 õppeaasta

Päevarežiim võib muutuda sõltuvalt aastaajast

7.00-8.00 Laste vastuvõtt. Individualne õppemängu tegevus.
8.05-9.00 Hommikusöök
9.00-10.15 Õppemängu tegevus.
10.15-11.30 Jalutuskäik.
11.30-12.30 Lõunasöök.
12.20-14.50 Vaikne tund.
14.50-15.10 Karastamine.
15.10-15.35 Rühma-ja individualne õppemängu tegevus.
15.35-16.20 Õhtuoode.
16.20- 17.30 Mängud. Individualne õppemängu tegevus.