Narva Lasteaia Tareke ürituste plaan 2023.a veebruar

 

Kuupäev/ kell Sündmus Osalejad Vastutav/korraldaja
Esmaspäeviti, neljapäeviti Eesti keele kursused B1-B2 lasteaias Personal
7,14,21,28.02      13.15 Eesti keele päev.

Mängud eesti keeles muusikasaalis

Personal Eesti keele õpetajad
8.02     13.15 Seminar: õppetegevuse korraldamine jalutuskäigul Pedagoogid Õppealajuhataja
Kuni 11.02 Häirekeskuse «Lumest lumele 112» fotokonkurs Rühmad Rühmade õpetajad
10.02 Ohutusepäev «112» Lapsed Rühmade õpetajad
13.02 Rahvusvaheline turvalise Interneti päev Rh Sipsik,Mesilased, Oravakesed Rühmade õpetajad
14.02 Sõprade päev

Aktsioon „Armastuse trepp“

Kõik rühmad, personal Töörühm,

rühmaõpetajad, õpetajad-spetsialistid

01-15.02 Loovtööde näitus (eesti lastekirjaniku Eno Raud 95 aasta sünnipäevaks -15.02.1928) Lasteaiarühmade lapsed Rühmaõpetajad

õppealajuhataja

16.02

11.00-13.00

Tervisepäev — Narva-Jõesuu Medical spa Narva TEL tervisemeeskonna osalejad Direktor
20.02 Smuuti päev

(“Maaelu lastekool” projekti raames)

Kõik rühmad Rühmaõpetajad
20.02 Hoolekogu koosolek Hoolekogu liikmed Direktor
21.02 VASTLAPÄEV

 

Kõik rühmad, personal õpetajad-spetsialistid, loovrühm
22.02 Eestimaa sünnipäev Rh Sipsik, Oravakesed, Mesilased eesti keele õpetaja,

muusikaõpetaja, rühmaõpetajad

Kuu jooksul Personali puhkusegraafiku koostamine Personal Direktor
Kuu jooksul Töörühmade tegutsemine. Personal Töörühmade juhid
Kuu jooksul Arenguvestlused lastevanematega Lastevanemad Rühmade õpetajad
Kuu jooksul Konsultatsioonid: koolivalmiduse kaartide koostamine. Rh Sipsik, Mesilased Õppealajuhataja
Kuu jooksul Töökeskkonna kontroll Personal Majandusjuhataja, T.Rõndina
Kuu jooksul Kontroll: õppetegevuse korraldamine jalutuskäigul Kõik rühmad Õppealajuhataja, direktor