Avaleht

TERE TULEMAST LASTEASUTUSE TULUKE KODULEHELE!

euroopa-noored tervist-edendav-lasteaed lak kiusamisest-vabaks keelekumblusprogramm


Koolieelne lasteasutus Tuluke  asub Narvas, aadressil Kangelaste  tänav 16A.

Tuluke – see on lasteaed, mis on registreeritud riiklikus asutuste registris ja omab koolitusluba nr 3117, välja antud haridusministri käskkirja nr. 244 17.03.2004.a alusel.

Narva Lasteaed Tuluke on lasteaed lastele vanuses 1 kuni 7 aastat. Suhtlumiskeel on venekeel.

Lasteasutus Tuluke avati 25.03.1975.a.  Käesoleval ajal seoses uute sanitaarnormidega lasteasutuses töötab 10 rühma: 4 sõimerühma ja 6 aiarühma, nendes kasvatatakse 170 last. Reorganiseerimise käigus lasteasutuses on avatud: spordisaal, muusikasaal, eesti keele ja logopeedi kabinetid, „relaksatsiooni tuba“ lastele ja personaalile, ökoloogiline kabinet.

Õppe- ja kasvatustegevuse aluseks on   riiklik õppekava, mille alusel on välja töötatud lasteaia õppekava. Õppetöö eesmärgiks on kindlustada laste areng selliselt, et lõpptulemusena on neil teadmised ja oskused, mis tagavad eduka toimetuleku koolis. Alates 3 eluaastast toimub eesti keele õpe. Muusika ja eesti keele tegevuste kaudu õpivad lapsed tundma eesti rahvakultuuri traditsioone, mängivad mänge ja laulavad laule.

Lasteaiarühmad suunadega tegeleda ka:

Rühm “Kiisud” (6-7 a.)  – osaline keelekümblusrühm

Rühm “Päikene” (4 – 5 a.) – osaline keelekümblusrühm

Rühm “Oravakesed” (5-6 a.) – projekt “Kiusamisest vaba lasteaed”

Rühm “Vikerkaar” (3-4 a.) – osaline keelekümblusrühm

Aastate jooksul lasteaia tegevuse põhisuunaks on: „Tervise hoidmine” ja „Ökoloogia-kodulooline”.