Rubriik: Teated

COVID-19

29.04.2021 https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.28_lasteaedade_juhis.pdf 12.03.2021 OVID-19 olukord on Eestis äärmiselt kriitiline – nakatumise näitajad kasvavad, haiglad on ülekoormatud ning uusi nakatunuid lisandub pidevalt kõigis vanusegruppides. Sellest tulenevalt otsustas Vabariigi Valitsus, et kõik haridusastmed jäävad vähemalt 11. aprillini distantsõppele. Kõigil vanematel, …

Vanemate poolt kaetava osa määr koolieelsete lasteasutustes

Lähtudes Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigetest 1,2,5,10 ja 11 ning Vabariigi Valitsuse 19.12.2019 määruse nr 115 „Töötasu alammäära kehtestamine“ §-st 1: Tuletan …

Liikluskasvatuse küsitlus lapsevanematele

Hea lasteaia/koolipere,   Oleme Tallinna Ülikooli üliõpilased ning koostasime küsimustiku ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti “Laste turvaline koolitee” raames.   Lapse liikluskäitumise kujundamisel ning kinnistamisel on suur roll nii lasteaial/koolil kui ka lapsevanemal. Küsitluse eesmärk on välja selgitada …

Lasteaia eest tasu

Austatud lastevanemad   Narva Linnavalitsus võttis 04.05.2020. a vastu korralduse nr 300-k „Koolieelse lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest“, millega otsustas vabastada tagasiulatuvalt alates 13.03.2020. a kuni eriolukorra lõpuni lasteasutuse kulude vanemate poolt kaetava osa määra …

Kollektiivpuhkus 2020

Lasteaias kollektiiv puhkus alates 13.07.20 kuni 11.08.20

Eesti 100

Eesti 100. aastapäeva tähistamine Projekt: „Me elame Eestis“ 1.„Mis me teame Narvast“: Intervju lastel, lastevanematel  /28.09.2017/ /saadame lasteaia Muinasjutt kodulehel, Narva ajalehtes Lemmiklinn või lemmikkoht, Narva Eesti sügispealinn /joonistamine, koos vanematega pildistamine / /oktoober/ Perekonnavapp/ lapsed, vanemad/ Герб …

Kollektiivpuhkus

2017. aastal suletakse lasteaed kollektiivpuhkusele 12. juunist kuni 12. juulini.