Liikluskasvatuse küsitlus lapsevanematele

Hea lasteaia/koolipere,

 

Oleme Tallinna Ülikooli üliõpilased ning koostasime küsimustiku ELU (Erialasid Lõimiv Uuendus) projekti “Laste turvaline koolitee” raames.

 

Lapse liikluskäitumise kujundamisel ning kinnistamisel on suur roll nii lasteaial/koolil kui ka lapsevanemal. Küsitluse eesmärk on välja selgitada lapsevanemate teadlikkus lasteaias/koolis pakutavast liikluskasvatusest ning nende ootustest ja vajadustest antud teemaga tegelemiseks, et tagada üheskoos laste turvaline koolitee.

 

Küsitlus asub: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXruef_AhrVjIMKEQC57fG2aw-8craPZDEpwkTNLbouS9J2w/viewform?usp=sf_link

 

Palume edastada antud küsitlus kõigi 6-9aastaste õpilaste vanematele. Küsitluse täitmine võtab aega keskmiselt 7 minutit. Saadud andmeid kasutatakse anonüümselt ja üldistatult.

 

Küsitluse lõppedes edastame Teile tulemuste analüüsi, et toetada lasteaia/kooli ja lapsevanemate liikluskasvatusalast koostööd.

 

Ette tänades

 

Alari (Liiklusohutus)

Anu (Rakendusinformaatika)

Liisa (Sotsiaaltöö)

Rivo (Kehakultuur)

Silver (Rakendusinformaatika)