Avaleht

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-e1453386716785banner-innove-rajaleidjabanner-kiusamisest-vabaks

 

С 1 апреля 2022 возобновляется плата за место в полном объеме .

Плата за место составляет:

 34.05 евро в месяц в садовой группе;

 29,20 евро в месяц в ясельной группе.

Администрация

 

 

 

MEIE LASTEAED

 

NB!

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, 01.09.2021

Juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel
Alljärgnevaga toome välja juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele
lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks. Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144
“Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”
alusel.
Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt

Info täiendatud: 10.03.2021

NB!

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Juhised lasteaedade ja -hoidude töö tagamiseks