Avaleht

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-e1453386716785banner-innove-rajaleidjabanner-kiusamisest-vabaks

Уважаемые родители!

Напоминаем Вам, что на основании постановления Нарвского Горсобрания, принятого 27.01.2022 №1

плата за место производится пропорционально дням посещения ребенком д/сада в период

с 01.01.2022-31.03.2022.

 

С 1 апреля 2022 возобновляется плата за место в полном объеме .

Плата за место составляет:

 34.05 евро в месяц в садовой группе;

 29,20 евро в месяц в ясельной группе.

Администрация

Vaata digitemplit

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel
Linnavolikogu määrab:

  • 1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõiget 12 muudetakse, sõnastades järgmiselt:
    „(12) Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata. Vanemate osa tegelik suurus arvutatakse proportsionaalselt arvestuskuu tööpäevade arvule, millal lasteaiateenust kasutati.“.
  • 2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

 

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees

 

 

Reeglid seisuga 10.november 2021

 Tuletame lastevanematele veel kord meelde, et ka kergete haigustunnustega lapsed tuleb koju jätta, sest haige laps nakatab nii oma rühmakaaslasi kui ka rühmas töötavaid täiskasvanuid.

·         Igasuguste haigustunnustega lasteaialaps peab jääma koju.

Tuletage palun lastevanematele veel kord meelde, et ka kergete haigustunnustega lapsed tuleb koju jätta, sest haige laps nakatab nii oma rühmakaaslasi kui ka rühmas töötavaid täiskasvanuid.

·         Kõik lapsevanemad peavad lasteaiale teada andma, kui perekonnas on koroonajuhtumEneseisolatsiooni peavad jääma kõik lapsed, kelle pereliikmed on saanud positiivse koroonatesti tulemuse.

·         Eneseisolatsiooni koju tuleb jääda ka siis, kui lähikontakt on toimunud kus iganes väljaspool lasteaiarühma.

·         Lihtsustatud karantiin kehtib vaid neile lastele, kellel oli lähikontakt oma rühmas ning kellel pole ühtegi haigustunnust – sellisel juhul on lubatud lasteaias edasi käia.

·         Lihtsustatud karantiini ajal võib lasteaialaps osaleda ainult oma lasteaiarühma liikmete osalusel toimuvas huviringis.

·         Igasuguste haigustunnustega lasteaialaps peab jääma koju.

Uudise terviktekst on siin https://www.hm.ee/et/uudised/minister-kersna-haigustunnustega-last-ei-tohi-lasteaeda-viia

EESTI Haridusministeerium

·

 

 

MEIE LASTEAED

 

NB!

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM, 01.09.2021

Juhised lasteaedadele ja -hoidudele 2021/2022. õppeaasta sügisel
Alljärgnevaga toome välja juhised kohalikele omavalitsustele ja lasteasutuste pidajatele
lasteaia- ja hoiuteenuse tagamiseks. Haridusasutuse tervisekaitsenõuded on kehtestatud
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse ning Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000 a määruse nr 144
“Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded”
alusel.
Üldised juhised kõigi haridusasutuste töö korraldamiseks leiate ministeeriumi veebilehelt

Info täiendatud: 10.03.2021

NB!

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda mitte viia. Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et kui vähegi võimalik, tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tuleb võimaldada jätkuvalt lasteaias või -hoius käimine.

Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

Juhised lasteaedade ja -hoidude töö tagamiseks

2020-10-13 Ida-Virumaa kiri EE

Koroonoviiruse leviku tõkestamise juhend lasteaedadele 28.08.2020 

Juhend lasteaedadele_ja_lapsehoidudele_seoses COVID-19 levikuga 04.04.2020