Avaleht

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne-e1453386716785banner-innove-rajaleidjabanner-kiusamisest-vabaks

 

Alates 1. jaanuarist  2024 

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uuteks määradeks
aastale 2024 on:
sõimerühmas 
     36.25 eurot kuus

 lasteaiarühmas 43.50 eurot  kuus

 

LUGUPEETUD  LAPSEVANEMAD!

Alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 30 sendi võrra
Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2023 lasteaedades toidukulu maksumus 30 sendi võrra päevas.
Toidukulu päevamaksumus on alates 1. maist
Sõimerühmas – 2,10 eurot                                   Aiarühmas – 2,30 eurot
Hommikusöök – 0,60 eurot                          Hommikusöök – 0,65 eurot
Lõunasöök –  0,95 eurot                               Lõunasöök –   1,05 eurot
Õhtuoode –        0,55 eurot                           Õhtuoode –         0,60 eurot
Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete kallinemisest.
Administratsioon

 

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO

 

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-taotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

 

 

MEIE LASTEAED