Lasteaiatasu

Lasteaiatasu Vanema osa maar lasteaedades aastale 2021


http://raha.narvakultuur.ee/teenustasu

LUGUPEETUD  LAPSEVANEMAD!
 
Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumus on alates 1. maist

sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja
lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas.
 Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

 

Alates 1. aprillist  2022 

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete lasteasutuste muude kulude
vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõigete 1,2,10 ja 11 kohaselt uuteks määradeks
aastale 2022 on:
sõimerühmas 
    29.20 eurot kuus

 lasteaiarühmas 34.05 eurot  kuus

Administratsioon

Vaata digitemplit

Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 27.01.2022 nr 1

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel
Linnavolikogu määrab:

  • 1. Narva Linnavolikogu 17.01.2008 määruse nr 6 „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ § 2 lõiget 12 muudetakse, sõnastades järgmiselt:
    „(12) Ajavahemikul 01.01.2022-31.03.2022 vabastatakse vanem vanemate osa tasumise kohustusest juhul, kui lasteaiateenust ei kasutata. Vanemate osa tegelik suurus arvutatakse proportsionaalselt arvestuskuu tööpäevade arvule, millal lasteaiateenust kasutati.“.
  • 2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

 

Vladimir Žavoronkov
Linnavolikogu esimees