Veebikeskkond ARNO.

Lugupeetud lapsevanemad! Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO.

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee.

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-taotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

Kuulutus toitlustamisest.

Lugupeetud lapsevanemad!

Alates 1. maist tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra. Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas.

Toidukulu päevamaksumas on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas.

Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Robootika lasteaias.

Kaasaegne maailm pakub meile praegu rohkem võimalusi digitehnoloogia kasutamiseks, mis aitavad rikastada ja kaasajastada laste õppe- ja kasvatustegevusi.

Lasteaed Cipollino kasutab aktiivselt Robootika seadmeid oma õppetöös. Robootika seadmete põrandarobotide Bee-Bot, Blu-Bot ja Matatalab seadmist on toetatud HITSA (2019 a.). Nüüd on meil vahvad robotid, mille abil me saame teha õppetegevust meie lasteaias põnevamaks ja huvitavamaks. Selle robotitega saab digipädevuse alusoskuste kujundada, omandada programmerimise algteadmisi, ära arvata mõistatusi, lahendada ruumis orienteerumisega, õppida eesti keelt, kasutada roboteid üritustel, pidudel ja lastevanematega koostöös, nendega võib isegi joonistada.

Lapsed alates 3 aastast saavad nüüd õppida programmeerima ning teada saada, mis on Robootika.

Robootika on mänguline õppevorm lasteaia lastele. See on arendav ja kaasaegne õppe- ja mängukeskkond. Robootika on lõimitud teiste õppe- ja kasvatustegevuse valdkondadega.

Õpetajate jaoks avab Robootika fantaasiavabadust, ning õpetajad saavad evitada kaasaegseid suundi digitehnoloogia- ja programmeerimise sfääris.

Kohtumine väikeste sõpra de-robotitega annab alati palju häid emotsioone ja mängurõõmu.

 

Kollektiivpuhkus.

Lugupeetud lapsevanemad!

Seoses kollektiivpuhkusega on lasteaed suletud

perioodil 01.07.2020 – 29.07.2020.
Lapsed võetakse vastu lasteaeda Vikerkaar.

l/a Cipollino Administratsioon